Despre-inchirieri-masini-microbuz
Inchirieri-microbuze-masini-transport-persoane
Transfer-auto-Otopeni-Bucuresti-Romania
Conditii-inchirieri-auto-microbuze
Parcul-Auto-inchirieri-autototurisme
Rezervari-masini-microbuze
Internet Links
Contact Us
e-mail me
   

 
inchirieri microbuze

 

1.Durata contractului:
Contractul se încheie pe o perioada de minimum 24 ore, începând cu data si ora semnarii contractului pâna a doua zi la aceeasi ora.
Primele 2 ore dupa cele 24 ore sunt gratuite. Perioada ce depaseste 2 ore va fi taxata ca si o zi întrega.
Ziua suplimentara va fi tarifata în aceleasi conditii ca si cele din contract, propietarul având dreptul de a retine suma datorata din garantie.
Daca în termen de 4 ore de la ora expirarii contractului masina nu este returnata,sau nu este anuntat proprietarul, se va anunta furtul acesteia la politie.

2.Obligatii chirias:
A. Chiriasul este obligat:
a) Sa foloseasca autoturismul cu grija unui bun propietar
b) Sa fie posesorul unui permis de conducere cu o vechime de minim 2 ani;
c) Sa returneze autoturismul la ora si la locul indicate în contract;
d) Sa plateasca în avans suma totala a chiriei pentru perioada stabilita în contract;
e) Sa declare toti soferii aditionali;
f) Sa prezinte toate documentele de constatare si procesul verbal de la politie, în cazul în care a fost implicat într-un eveniment rutier;
g) SA NU FOLOSEASCA MASINA LA FURTURI, TALHARII SAU ALTE FAPTE DE NATURA PENALA;
h) Sa nu subînchirieze autoturismul fara acordul proprietarului
i) Sa nu transporte pasageri sau bunuri contra unor foloase banesti;
j) Sa nu transporte mai multe persoane decât numarul de locuri din talon;
k) Sa nu utilizeze autovehiculul în competitii auto, off-road sau activitatii vânatoresti;
l) Sa nu utilizeze autoturismul pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost fabricat, adica în concordanta cu recomandarile fabricantului.
B. Chiriasul trebuie sa suporte în totalitate daunele provocate în urmatoarele situatii:
a) a condus autoturismul sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante;
b) în cazul furtului autoturismului, o data cu dovada (procesului verbal) de la politie, chiriasul nu preda actele si cheile autoturismului;
c) avarierea autorismului s-a produs în timpul trecerii printr-un pasaj, tunel sau trecerea la nivel cu calea ferata;
d) avarierea cutiei de viteze;
e) avarierea autorismului s-a produs ca urmare a patrunderii cu acesta în zone inundate prin traversarea unor cursuri de apa;
f) în cazul în care accidentul a fost premeditat;
C. Chiriasul are obligatia de a depozita o garantie între 300-600 de euro.
Garantia este returnabila integral la data expirarii prezentului contract.
Garantia se constituie ca o franciza a chiriasului în una din urmatoarele cazuri enumerate mai jos.
Garantia nu se va returna în urmatoarele cazuri:
a) autoturismul prezinta deteriorarii sau avarii produse din culpa sau neglijenta chiriasului;
b) chiriasul a condus sub influenta bauturilor alcoolice sau stupefiantelor;
c) în momentul predarii autoturismului starea tehnica a acestuia nu corespunde cu cea din momentul preluarii de catre chirias, datorita utilizarii neadecvate;
e) în cazul pierderii cheilor autoturismului;
f) în cazul deteriorarii tapiteriei, bordului, sau a altor elemente din interiorul autoturismului;

3.Obligatii proprietar
Propietarul este obligat sa puna la dispozitia chiriasului autoturismul care face obiectul prezentului contract în stare buna de functionare si în conformitate cu normele tehnice legale.
Uleiul si întretinerea autoturismului intra în atributiile propietarului.
Asigurarea FULL-CASCO si asigurarea RCA sunt incluse în pret si intra în atributiile proprietarului.

4.Taxe:
Chiriasul se obliga sa aduca autoturismul înapoi cu cantitatea de carburant cu care a fost preluat, în caz contrar va fi taxat cu 1 Euro/litru.. Autoturismul se va returna la maximum 10 Km de locul închirieri, în caz contrar chiriasul va suporta o taxa de 0,15 Euro/Km pentru distanta dus-întors de la locul unde s-a predat autoturismul pâna la locul de unde a fost preluat acesta.
Toate cheltuielile legate de utilizarea autoturismului (taxe de drum, taxe de parcare, amenzi, etc.) vor fi suportate în totalitate de catre chirias.

5.Încetarea contractului:
Contractul înceteaza:
la expirarea duratei prevazute în contract, prin returnarea autoturismului.
la expirarea extinderii duratei contractuale, conform unui nou contract întocmit la încetarea prezentului contract, prin returnarea autoturismului.

6.Forta majora:
Orice împrejurare independenta de vointa partilor intervenita dupa data semnarii contractului si care împiedica executarea acestuia este considerata ca o forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca.
Sunt considerate ca forta majora, în sensul acestei clauze, împrejurari ca razboi, revolutie, cutremur, inundatii, embargou.

|Despre Mateo Tour| |Inchirieri Microbuze/Transport persoane| |Transfer Auto| |Conditii de Inchiriere| |Parc Auto| |REZERVARE| |Internet Links| |Contact Us|


MATEO TOUR